BITCOIN FALLING HARD!!! “WHEN YOU PUMP A LOT, YOU DUMP A LOT”


Full Stream: https://youtu.be/dLbAv-zANXA

πŸ† FREE BLOCKCHAIN PROGRAMMING TRAINING: https://coding.ivanontech.com

πŸ†GET BSI INDICATOR: https://academy.ivanontech.com/bsi

βœ… WATCH LIVE DAILY: https://ivanontech.com/live

❀️ START TRADING (get great starter deals): https://ivanontech.com/deals

βœ… SIGN UP FOR TELEGRAM: https://t.me/ivanontechannouncement

DISCLAIMER: Trading Bitcoin is VERY risky, and 80% of traders don’t make money. Make sure that you understand these risks if you are a beginner. I only recommend crypto trading to already experienced traders!

πŸ‘«πŸ‘­πŸ‘¬Social:
Twitter: https://twitter.com/IvanOnTech
LinkedIn: http://linkedin.com/in/ivanliljeqvist/
Instagram: http://instagram.com/ivanontech/

**Disclaimer**
Please be advised that I own a diverse portfolio of cryptocurrency as I wish to remain transparent and impartial to the cryptocurrency community at all times, and therefore, the content of my media are intended FOR GENERAL INFORMATION PURPOSES not financial advice. The information contained herein is for informational purposes only. Nothing herein shall be construed to be financial legal or tax advice. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Purchasing cryptocurrencies poses considerable risk of loss. The speaker does not guarantee any particular outcome. Past performance does not indicate future results.

This information is what was found publicly on the internet. This is all my own opinion. All information is meant for public awareness and is public domain. Please take this information and do your own research.

compound, aave, uniswap, bitcoin, XRP Airdrop, DEFICHAIN, Defi, Defi crypto, Defi alts, Defi alt coins, alt-coins, dos, dos network, yfdai, trustswap, swissborg, trustswap, trust swap, alt season, top alt coins December, December 2020, December alts, December crypto, ripple, eth, doge, bitcoin whales, whales accumulating, bitcoin metrics, btc on chain, on chain metrics, ethereum, staking, layer-2, staking, eth, eth bullish, eth 2.0, November 2020, 2021, 2021 top alts, top alts october, bitcoin, cryptocurrency, crypto, altcoin, altcoin daily, blockchain, decentralized, news, best investment, top altcoins, ethereum, tron, stellar, binance, cardano, litecoin, 2019, 2020, crash, bull run, bottom, crash, tether, bitfinex, rally, tone vays, ivan on tech, chico, video, youtube, macro, price, prediction, podcast, interview, trump, finance, stock, investment, halving, halvening, too late, when, fed, federal reserve, interest rates, rates, cut, economy, stock market,

Good Morning Crypto

Ivan on Tech by Ivan Liljeqvist

The Forex STF Outlook in September 2011

The forex STF outlook is dominated by international headlines. For example the ECB and BOE have adamantly announced that they would not be tinkering with interest rates in the short run. This led to critical analysis of the motives behind the decisions.

Trading Course: Forex for Beginners

Those who are interested in learning about Forex trading and eventually joining the volatile, exciting and highly lucrative world of Forex trading have to arm themselves with as much knowledge and experience before venturing out onto their own. The best way to do this is to attend a refutable Forex trading course.

What Makes Up a Successful Trading System?

Nowadays, different kinds of systems can be found in different industries. Their primary function is to make the lives of the users easier, thereby allowing loses to be minimized. The trading system being used in Forex Currency Trading carries the same function. Since it is comprised of automated tools, strictures, and rules, users of the system can be guaranteed of accuracy. It likewise keeps a record of the points where the investment entered and exited the system, enabling money management at its best, which subsequently allows for a successful trading.

The Impact of Emotions in Trading – Trading Psychology

Man has the capacity to show varied emotions – joy, sadness, fear, excitement, frustration – at any given time. They may be valuable in some professions, even called for. But there are others that might consider it a liability. One such area is trading.

The Connection Between The Price Of Gold And Sovereign Debt

At the time of this writing there are serious concerns on the minds of global institutional money managers. These concerns are related to sovereign government debt loads and whether these nations can actually pay back all the principal plus interest owed on the bonds that they have issued. Foremost on the minds of these investors is Greece, a country in the European Union that possesses an economy about the size of the State of Wisconsin. Presently, the Greek national debt stands about roughly 125% of Gross Domestic Product making it the highest leveraged nation in the European Union. Because of this Greece is regarded by international money managers as the most β€œat risk” European country in connection with the possibility of a default on its debt.

You May Also Like